Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN - ĐIỂM TỰA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO Ở LÀO CAI

Chính sách Bảo hiểm xã hội nói chung và Bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do khi về già. Là tỉnh miền núi còn khó khăn, tỷ lệ người dân lao động tự do cao, nên những giải pháp tích cực của Lào Cai trong việc chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bước đầu đã mang lại hiệu quả. Ông Bùi Văn Hoàng – Giám đốc Bưu điện tỉnh Lào Cai cho biết: Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thay đổi căn bản phương thức, đó là tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng.Thứ nữa là tuyên truyền trực tiếp đến khu dân cư để người dân hiểu và tham gia Bảo hiểm. Vũ Thắng/THQH

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/11/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-diem-tua-cho-nguoi-lao-dong-tu-do-o-lao-cai/277991

Tìm kiếm:✨

  • Vũ Thắng/THQH, Bưu điện tỉnh Lào Cai, Bảo hiểm xã hội, Bùi Văn Hoàng, Tự nguyện, Về già, Điểm tựa, Lào Cai, Bưu điện, Bảo hiểm, Căn bản, An sinh xã hội, Người lao động, Mang lại, Miền núi, Khu dân cư, Tuyên truyền, Tự do, Có ý nghĩa, Bước đầu