Báo Hà Nội Mới: Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khảo sát, làm việc tại Kon Tum, Lào Cai

Nhằm chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 5-4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/931384/doan-tieu-ban-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-khao-sat-lam-viec-tai-kon-tum-lao-cai

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Kiên Giang

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác làm việc tại Kon Tum. Ảnh: Nhân Dân

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định: Kon Tum đã quán triệt, cụ thể hóa và có nhiều cách làm hay phù hợp với cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cũng tại buổi làm việc, tỉnh Kon Tum đã có những kiến nghị, đề xuất như: Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn thi hành Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, làm cơ sở để địa phương triển khai thực hiện...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Kon Tum để báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

* Trước đó, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Lào Cai trên các lĩnh vực, gợi mở vấn đề Lào Cai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tìm kiếm:✨

  • XIII, Nguyễn Xuân Thắng, Học viện chính trị quốc gia hồ chí minh, Bí thư, Lý luận, Trung ương, Đại hội, Cương lĩnh, Trung ương đảng, Thành tựu, Đất nước, Phan Đình Trạc, Thắng lợi, Nghị quyết, Ban thường vụ, Công tác, Giám đốc, Đảng bộ, Chỉ đạo, Lào Cai, Tỉnh ủy, Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »