Báo Biên Phòng: Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,65%

Theo Quyết định Công bố hiện trạng rừng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 31-12-2018, diện tích đất có rừng ở nước ta là 14.491.295ha. Trong đó, có 10.255.525 ha rừng tự nhiên; 4.235.770ha rừng trồng. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỉ lệ che phủ toàn quốc là 13.785.642 ha, tỉ lệ che phủ là 41,65%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Biên Phòng, nguồn bài: http://bienphong.com.vn/ti-le-che-phu-rung-toan-quoc-dat-41-65/

Khu rừng cấm của người dân tộc Hà Nhì, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được gìn giữ, bảo vệ trong nhiều năm. Ảnh: Bích Nguyên

Xét theo khu vực, vùng Bắc Trung bộ có tỉ lệ che phủ rừng cao nhất, đạt 57,65%, tiếp theo là vùng Đông Bắc với tỉ lệ 56,02%; vùng Tây Bắc đạt 44,57%. Khu vực có tỉ lệ che phủ rừng thấp nhất là Tây Nam bộ đạt 5,26%, tiếp theo là vùng Sông Hồng, 6,2%. Xét theo cấp độ địa phương, tỉnh Quảng Bình có tỉ lệ che phủ rừng cao nhất toàn quốc với tỉ lệ 67,4%; tiếp sau là tỉnh Kon Tum 62%; Quang Nam 58,64%, Nghệ An 58,1%; Bình Định 54,88%.

Theo Công bố hiện trạng rừng năm 2018, Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp. Đồng thời tổ chức quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2018, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Bích Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • Bích Nguyên, Che phủ, Hà nhì, Rừng trồng, Lâm nghiệp, Quang Nam, Bát Xát, Ban hành quy chế, Tây nam bộ, Rừng, Người dân tộc, Khu rừng, Sông Hồng, Kon Tum, Tài nguyên, Gìn giữ, Nông thôn, Lào Cai, Tổng cục, Quảng Bình, Nông nghiệp, Rừng sản xuất, Bắc bộ, Cơ sở dữ liệu

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »