Báo Tổ Quốc: Ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai đã ra văn bản số 34/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/ban-hanh-quy-dinh-xet-tang-giai-thuong-van-hoc-nghe-thuat-giai-thuong-bao-chi-lao-cai-20181112103631853.htm

Lễ trao Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2016. (Nguồn: laocai.gov.vn)

Theo đó, Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai quy định về tiêu chí đánh giá, chấm điểm; quy trình và hồ sơ xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật (gồm: Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Lào Cai, Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phan Xi Păng) và Giải thưởng báo chí Lào Cai.

Về đối tượng áp dụng: Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Lào Cai áp dụng cho các tác giả có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai và các tác phẩm đã được công bố, xuất bản dưới mọi hình thức theo đúng quy định của Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phan Xi Păng áp dụng cho các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có tác phẩm Văn học – Nghệ thuật sáng tác về tỉnh Lào Cai. Giải thưởng Báo chí Lào Cai áp dụng cho tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm Báo chí viết về Lào Cai đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Lào Cai hoặc của Trung ương hàng năm;…

Việc xét tặng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Việc tổ chức xét tặng phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và công khai. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tác phẩm dự giải ở nhiều loại hình nhưng chỉ được trao tặng cho 01 tác phẩm đoạt giải cao nhất trong số các tác phẩm đoạt giải.

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Tác giả, Lào Cai, Hồ sơ, Trung ương, Tác phẩm, Giải thưởng, Tỉnh Lào Cai, Dân việt nam, Hằng Đinh, Người Việt, UBND tỉnh Lào Cai, Việc Ban, Tự nguyện, Sinh sống, Hộ khẩu, Văn học, Phương tiện thông tin đại chúng, Văn bản quy phạm pháp luật, Xuất bản, Sáng tác

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »